Culturele Competentie Test

Hoe goed ga jij om met mensen uit andere culturen?

Dat je tegenwoordig vaak mensen uit andere culturen ontmoet, dat staat vast. Het kan zijn dat je vanwege je woonplaats of je beroep zelfs elke dag met mensen uit andere culturen praat en omgaat. Stel jij jezelf dan vragen als:


  • Heb ik een goed gesprek gehad?

  • Heb ik bereikt wat ik wilde?

  • Hoe voelde dit gesprek?
Jouw antwoorden daarop hebben te maken met je culturele competentie. En dat meet je met de CCT (=culturele competentie test). De CCT bestaat uit 33 vragen die je binnen 10 minuten beantwoord. De vragen gaan over je ontmoetingen, je gesprekken en je omgang met mensen uit andere culturen. En dat zijn er meer dan je denkt: Van een kort gesprekje in de lift met iemand tot en met een ingewikkelde vergadering met collega’s van een andere culturele achtergrond.

Na het maken van de test krijg je de uitslag, de scores, op je scherm. De testuitslag laat je zien in welke onderdelen van culturele competentie jij al goed scoort en in welke delen jij je kunt verbeteren.


Wil je meer informatie over de CCT of over leren omgaan met verschillende culturen? Mail ons op contact@inclusiefwerken.net.


Veel plezier met de CCT,
Het team van inclusiefwerken.net
PS:
Deze vragenlijst bevindt zich in de testfase. Op basis van statistische analyses van de verzamelde testdata bekijken we of er vragen moeten worden aangepast, vervangen of verfijnd.
Gegevens worden enkel gebruikt voor geanonimiseerd onderzoek (zoals onderzoeken van verbanden, bepalen van normgroepen, maken van trendanalyses). Alle regels voor het vrijwaren van de privacy worden daarbij volledig gerespecteerd. (Zie ons reglement voor meer uitleg).
Onder in het formulier is ruimte om een aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij voor statistisch onderzoek. Het invullen van de gegevens is niet nodig om het rapport met de testuitslag te verkrijgen.


  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
In gesprek met iemand uit een andere cultuur let ik extra goed op de manier waarop zij op mij reageren.
Ik heb het vermogen om de gevoelens van mensen uit andere culturen goed aan te voelen.
In gesprek met iemand uit een andere cultuur bereik ik een goede relatie.
In gesprekken met mensen uit andere culturen bereik ik goede resultaten.
Ik ben me bewust van de culturele kennis die ik gebruik als ik omga met iemand uit een andere cultuur.
Ik heb veel gelegenheden of mogelijkheden om kennis over andere culturen op te doen.
Ik respecteer dat mensen uit andere culturen zich anders gedragen en er anders uitzien.
Als ik praat met iemand uit een andere cultuur, let ik goed op wat ik zeg en hoe ik het zeg.
Ik vraag mensen uit een andere cultuur hoe er in die andere cultuur naar “ons” (mensen uit mijn cultuur) gekeken wordt.
Ik vind het leuk om met mensen uit verschillende culturen te praten.
Wanneer ik me in verschillende culturele situaties begeef en met mensen uit een andere cultuur omga, weet ik dat alles wat langer duurt en blijf ik geduldig.
In een gesprek met mensen uit een andere cultuur, let ik er sterk op hoe die andere mensen op mij reageren.
Als ik met mensen uit andere culturen omga, probeer ik vaak rekening te houden met de invloed van mijn cultuur op mijn eigen gedrag.
Ik vind het tamelijk gemakkelijk om met iemand uit een andere cultuur een goed gesprek te hebben.
Voordat ik in gesprek ga met iemand uit een andere cultuur zoek ik wel eens iets op over omgangsvormen in de cultuur van de ander.
Als ik in gesprek ben met mensen uit een andere cultuur, merk ik het wanneer ik iets doe of zeg wat ze onprettig vinden.
In contact met mensen uit een andere cultuur, probeer ik te letten op wat ik doe en zeg, als dat echt bij mijn cultuur hoort maar niet past bij die van de anderen.
Soms probeer ik mensen uit een andere cultuur te begrijpen door me voor te stellen hoe iets eruit ziet vanuit hun perspectief en cultuur.
Als ik met mensen uit een andere cultuur omga; doe ik er meer moeite voor om het gesprek gaande te houden en elkaar te begrijpen.
Na een gesprek met mensen uit andere culturen, heb ik meestal wat bijgeleerd.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik denk veel na hoe elke cultuur invloed heeft op mijn eigen gedrag en op het gedrag van anderen die cultureel verschillend zijn.
Ik heb veel ervaring en kennis over cultuurverschillen opgedaan door mijn contacten met mensen uit andere culturen.
Ik vind dat mijn gesprekken met mensen uit andere culturen prettig en leuk verlopen.
Het gaat mij goed af om een gesprek te voeren met een persoon uit een andere cultuur.
Als ik met mensen uit een andere cultuur omga, weet ik dat we meer tijd nodig hebben om elkaar goed te begrijpen.
Als ik met mensen uit andere cultuur omga, probeer ik veel over die andere cultuur te weten te komen.
Ik kan voorbeelden geven van culturele verschillen door persoonlijke ervaringen, door wat ik gelezen heb, en om allerlei andere redenen.
Ik weet op welke manieren culturen over de hele wereld van elkaar verschillen.
Ik ben me ervan bewust dat ik eerst moet nadenken over wat ik ga doen of zeggen wanneer ik me in verschillende culturele situaties bevind en met cultureel verschillende mensen omga.
Nadat ik in contact ben geweest met een persoon uit een andere cultuur, vraag ik mij af wat ik geleerd heb over de cultuur van die andere persoon.
Als ik in gesprek ben met iemand uit een andere cultuur, stel ik mijzelf vaak bewust de vraag of wij elkaar wel goed begrijpen.
Als ik met iemand uit een andere cultuur omga, weet ik dat ik meer moeite moet doen om een goed gesprek te hebben.
Ik kan mijn gedrag aanpassen aan verschillende culturele situaties en aan mensen uit verschillende culturen.
Ik verdiep mij in de omgangsvormen in andere culturen door zaken op te zoeken, te kijken of te lezen.
Het invullen van de volgende gegevens is volstrekt vrijwillig. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
Leeftijd:
Geslacht: Vrouw Man
Nationaliteit: BE NL Anders
Hoogste opleiding: Middelbaar Hogeschool Universiteit
Rol of functie: Professional Management Directie