Kijk op je Kansen

Hoe staat het met de kansen en mogelijkheden die mensen krijgen in uw organisatie? Zijn die voor iedereen hetzelfde? Hoe gaat dat in het werk? Hoe is het met de loopbaanmogelijkheden? Hoe is de onderlinge omgang? Deze vragenlijst brengt met u in kaart hoe u dat meemaakt in uw eigen organisatie.

De meeste mensen hebben zes minuten nodig om deze vragenlijst in te vullen. Na het invullen, krijgt u op uw scherm uw scores te lezen. Daarmee krijgt u in één keer een scherper beeld hoe het zit met de kansen in uw organisatie.


  1. De vragenljst is anoniem.

  2. De vragenlijst is bedoeld voor mensen die in dienst zijn bij een organisatie, en daarom niet voor zelfstandigen en ZZP-ers.

  3. Als u contact wilt (bijvoorbeeld over uw scores), stuur ons dan een e-mail.

  4. Wij zijn ook blij met elke opmerking en evaluatie over de vragenlijst.

  5. Mailen kan naar paulien@euronet.nl .
Drie tips voor het invullen:

  1. In de vragen gebruiken we regelmatig het woord achtergrond. Deze kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken, bijvoorbeeld afkomst, opleidingsniveau, sekse, geaardheid en/of leeftijd.

  2. Achter elke vraag of stelling kunt u een kruisje zetten in vijf mogelijke vakken. Hoe meer u het met een stelling eens bent, en deze bij u van toepassing is, hoe meer u het kruisje naar rechts zet.

  3. Indien u een enkele keer een vraag niet kunt beantwoorden kies dan een kruisje in het midden.


De meeste mensen hebben zes minuten nodig om de inclusiemonitor vragenlijst in te vullen.

Veel succes!
  Zeker niet! Nee Weet niet Klopt Zeker!
Ik voel mij gezien en erkend door collega’s.
Mijn collega’s gaan goed om met mensen met mijn achtergrond.
Mijn leidinggevende benut mijn persoonlijke kwaliteiten.
Ik kan mijn specifieke kwaliteiten, die ook met mijn achtergrond te maken hebben, goed inzetten in mijn werk.
In mijn team hoort iedereen erbij, ongeacht hun achtergrond.
Mensen met andere achtergronden worden op mijn werk buiten gesloten.
De organisatie waar ik voor werk, heeft een positief imago in mijn persoonlijke omgeving.
Mijn leidinggevende waardeert mijn werk.
Ik behoor in mijn organisatie tot een minderheid vanwege mijn achtergrond.
Mijn leidinggevende geeft voldoende aandacht aan nieuwe collega’s .
De sfeer in de organisatie is zoals ik verwachtte bij binnen komen.
Ik krijg hier veel kansen om bij te leren.
De beoordeling van mijn werk en feedback die ik krijg, is voor mij niet herkenbaar of bruikbaar.
Ik voel me thuis in mijn organisatie.
Het komt in mijn team (op mijn afdeling) wel eens voor dat mensen gepest worden.
Zoals het nu gaat, wil ik in deze organisatie nog lang blijven.
Mijn leidinggevende behandelt iedereen gelijk.
Er zijn weinig mensen in de organisatie met dezelfde achtergrond als ik.
Als je hier nieuw binnen komt, krijg je allerlei mogelijkheden aangeboden, om met veel collega’s kennis te maken.
De inhoud van het werk is zoals ik verwachtte bij de aanvang van mijn werk in deze functie.
  Zeker niet! Nee Weet niet Klopt Zeker!
In deze organisatie zijn er mogelijkheden om loopbaanstappen te maken.
Ik heb kwaliteiten die op mijn werk niet gezien of benut worden.
Ik voel mij een buitenstaander in mijn eigen team (op mijn afdeling).
De speciale kwaliteiten die mensen vanwege hun achtergrond kunnen inbrengen, worden hier op mijn werk, genegeerd.
De kans dat ik hier over een of twee jaar nog werk, is klein.
Mijn leidinggevende heeft meer waardering voor de collega’s die dezelfde achtergrond hebben als hijzelf of zijzelf.
Voor nieuwe collega’s in het team is er een coach of mentor.
De mensen in deze organisatie, zijn anders en doen anders, dan dat ik bij mijn sollicitatie verwacht had.
Ik krijg hier kansen om mezelf met andere werkzaamheden verder te ontwikkelen.
In deze organisatie komen ieders kwaliteiten tot hun recht.
Hier op mijn werk, mag ik mezelf zijn.
Ik heb mij wel eens buitengesloten gevoeld door de collega’s op mijn werk.
Ik werk graag in deze organisatie.
In gesprekken met mijn leidinggevende voel ik me op mijn gemak.
Mensen die nieuw binnen komen in mijn organisatie worden gemakkelijk opgenomen in hun team.
De kansen die ik krijg op het werk zijn zoals ik had verwacht toen ik hier in dienst kwam.
Mensen met andere achtergronden dan de meerderheid heeft, krijgen op mijn werk minder kansen.
De meerwaarde die ik heb, juist vanwege mijn achtergrond, wordt benut in deze organisatie.
Juist vanwege mijn achtergrond moet ik mijzelf méér bewijzen dan anderen op mijn werk.
Het is hier bespreekbaar als je vindt dat je vanwege je achtergrond onjuist behandeld wordt.
  Zeker niet! Nee Weet niet Klopt Zeker!
Ik voel me zo weinig thuis in deze organisatie dat ik beter ander werk kan gaan zoeken.
Mijn leidinggevende heeft weinig zicht op mijn kwaliteiten.
Ik word hier aangemoedigd om mij te ontwikkelen of loopbaanstappen te maken.
Als je hier als nieuwe collega binnenkomt, word je nauwelijks ingewerkt.
Tijdens de sollicitatie hebben ze verwachtingen gewekt, die nauwelijks zijn uitgekomen.
Ik heb de specifieke kwaliteiten van anderen, die ook met hun achtergrond te maken hebben, kunnen benutten in mijn werk.
Op mijn afdeling worden nooit discriminerende opmerkingen gemaakt over mensen met andere achtergronden
Ik voel mij niet gezien of erkend door mijn leidinggevende.
Ik behoor in deze maatschappij tot een minderheidsgroep.
Mijn werk wordt hier objectief en eerlijk beoordeeld.