Quickscan Ontwikkelcondities
Toelichting Vragenlijst

Dit instrument is ontwikkeld om je te ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in je eigen conditie voor ontwikkeling.
Je beantwoordt de vragen door het omcirkelen van de cijfers. Je krijgt wat je er in stopt: hoe eerlijker en objectiever je de vragen beantwoordt, hoe meer je aan de resultaten hebt.

Nadat je alle vragen beantwoord hebt, kun je zelf je score per ontwikkelconditie berekenen en daar je 'ontwikkelprofiel' uit afleiden. je telt de cijfers per rubriek bij elkaar op. De resultaten kun je zien als een indicatie voor de mate waarin je klaar bent voor ontwikkeling. Ga niet te absoluut om met resultaten. Gebruik ze als startpunt voor nadenken over ontwikkel- en loopbaanacties.

Je leidinggevende of een loopbaanadviseur kan in een gesprek met je aangeven welke ontwikkelingen er in de organisatie zijn. Knelpunten worden dan snel zichtbaar evenals oplossingsrichtingen.

De quickscan leent zich ook om een beeld te krijgen van de ontwikkelcondities van een team of een organisatieonderdeel.
  Helemaal mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Helemaal mee eens
Ik neem regelmatig mijn handelen onder de loep.
Ik denk regelmatig na over mijn sterke punten.
Ik ken mijn verbeterpunten goed.
Ik houd me niet bezig met de vraag op welke punten ik mezelf zou kunnen verbeteren.
Ik heb een sterke behoefte aan zelfontwikkeling.
Investeren in mezelf vind ik niet echt belangrijk.
Ik ben bereid me voor mijn ontwikkeling in te spannen.
Ik zoek ook buiten mijn werk naar mogelijkheden om te leren.
Ik heb duidelijk omschreven persoonlijke doelen die gericht zijn op mijn ontwikkeling.
Ik ben niet ambitieus als het gaat om mijn doelen voor mijn ontwikkeling
De keuze voor mijn leerdoelen heb ik goed overwogen.
Ik weet in welke richting ik me wil ontwikkelen.
Ik probeer op verschillende manieren te leren.
Ik ben goed op de hoogte van de verschillende ontwikkelmethoden.
Ik besteed niet veel aandacht aan de vraag wat de beste manier is om mezelf te ontwikkelen.
Ik heb ervaring met verschillende methoden om je in je werk te ontwikkelen.
Ik krijg informatie over mijn functioneren waar ik iets mee kan.
De feedback die ik krijg weerspiegelt goed mijn verbeterpunten.
Ik vraag regelmatig feedback aan anderen.
Ik krijg te weinig feedback van anderen.
  Helemaal mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Helemaal mee eens
Deze organisatie heeft beleid en regelgeving die mij stimuleert om mezelf te ontwikkelen.
Ik word onvoldoende gestimuleerd in mijn ontwikkeling binnen de organisatie.
Als ik me inzet voor mijn ontwikkeling dan krijg ik daarvoor waardering.
Mijn manager is betrokken bij mijn ontwikkeling.
Mijn functie biedt ruimte voor taakverbreding en taakverrijking.
Mijn takenpakket biedt voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden.
Mijn functie kan aangepast worden aan mijn ontwikkelbehoefte en competentiegroei.
In deze functie ben ik uitgeleerd.
De organisatie biedt mij voldoende faciliteiten voor mijn ontwikkeling.
De organisatie is er op gericht praktische drempels voor zelfontwikkeling weg te nemen.
Er worden onvoldoende middelen (o.a. geld) voor ontwikkeling van werknemers uitgetrokken.
Informatie over de mogelijkheden om je binnen de organisatie te ontwikkelen is goed te vinden.
Het invullen van de volgende gegevens is volstrekt vrijwillig. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
Naam:
Telefoonnummer:
E-Mail Adres: