Vragenlijst Paradoxale Vaardigheden (VPV)

Hoe ga jij om met deze snel veranderende, onvoorspelbare en sterk polariserende wereld? Hoe ervaar jij de tegenstrijdige emoties, gedachten en eigenschappen die je bij jezelf opmerkt? En hoe ga jij het gesprek aan met die ander, die lijnrecht tegenover jou lijkt te staan?
De antwoorden hierop lichten een tip van de sluier op over hoe ‘paradoxaal competent’ jij bent. Of anders gezegd: hoe goed jij de kunst van het spelen met tegenstrijdigheden beheerst. Zowel de tegenstrijdigheden die in jou verscholen zitten, als diegene die deel uitmaken van de contexten waarin je je begeeft.


Paradoxaal competent zijn is iets waar iedereen in kan groeien en beter worden. Het invullen van deze vragenlijst zal je helpen een beter inzicht te krijgen in waar je sterktes liggen en waar potentiële ontwikkeldomeinen zitten.


Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Na het invullen krijg je meteen je scores te zien. Meer informatie en ontwikkeltips vind je daarna op onze website paradoxaal coachen.

Deze vragenlijst bevindt zich in de testfase. Op basis van statistische analyses van de verzamelde testdata bekijken we of er vragen moeten worden aangepast, vervangen of verfijnd.

© Ivo Brughmans en Silvia Derom 2021, https://paradoxaalcoachen.comP.S. Gegevens worden enkel gebruikt voor geanonimiseerd onderzoek (zoals onderzoeken van verbanden, bepalen van normgroepen, maken van trendanalyses). Alle regels voor het vrijwaren van de privacy worden daarbij in de hoogste mate gerespecteerd. Onze privacy policy staat hier.
P.S.2 Onderin het formulier is ruimte om gegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij voor statistisch onderzoek. Het invullen van de gegevens is niet nodig om het rapport te verkrijgen.  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Als iemand mij irriteert of als ik sterk emotioneel op iets reageer, stel ik mij eerst de vraag wat dat over mijzelf zegt.
Ik ben vaak heel open over mijn twijfels en onzekerheden.
Als iemand mij irriteert of als ik sterk emotioneel op iets reageer, duurt het vaak lang totdat ik weer naar het bredere plaatje kan kijken.
Ik bedenk graag vernieuwende oplossingen om tegenstellingen met elkaar te verbinden.
Ik gebruik neutrale bewoordingen, zonder oordeel, als ik benoem wat ik ervaar.
In gesprekken met mensen bespreek ik naast de inhoud ook de persoonlijke emoties die er zijn.
Ik kan soms midden in een conflict de humor inzien van de situatie.
Ik voel zelden de noodzaak om te begrijpen wat ik denk en voel.
Als ik spanning ervaar, slaag ik er meestal in te benoemen welke tegenstrijdige gevoelens of gedachten er bij mij spelen.
Ik word niet in verwarring gebracht door mijn tegenstrijdige kanten.
Wanneer ik geconfronteerd word met ongemakkelijke gevoelens, zoek ik naar afleiding.
Conflicten zie ik als een kans om te ontdekken wat belangrijk is.
Ook als mijn omgeving druk op me uitoefent om een eenzijdige keuze te maken, ga ik toch eerst voor een oplossing waarin alle aspecten worden meegenomen.
Persoonlijkheidstesten schieten voor mij vaak tekort en voelen beperkend aan.
Het liefst omring ik me met mensen die hetzelfde denken als ik.
Ik maak regelmatig relativerende grapjes of opmerkingen over mezelf.
Ik stel regelmatig mijn eigen zekerheden en overtuigingen in vraag.
Ik herken mezelf in veel verschillende meningen.
Ik ontdek regelmatig nieuwe kanten van mezelf.
Als mijn eerste reactie en aanpak niet de gewenste gevolgen heeft, kan ik daar te lang mee doorgaan.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik wil steeds nieuwe manieren proberen om situaties aan te pakken.
Ook in situaties waarin ik over onvoldoende kennis en informatie beschik, kan ik rustig blijven doorwerken.
Bij een controversieel maatschappelijk onderwerp neem ik een duidelijk standpunt in voor of tegen.
Ik voel me thuis in heel verschillende werelden met heel verschillende mensen.
Als ik merk dat ik ergens heftig op reageer, probeer ik voor mezelf scherp te krijgen wat de innerlijke oorzaak is.
Als ik een onderhuidse spanning ervaar in een relatie of een team, breng ik dit ter sprake.
Ik vind situaties waar ik me niet op mijn gemak voel, vaak interessant en leerzaam.
Ik merk snel op wanneer ik mijn persoonlijke grenzen bereik.
In een discussie wil ik graag winnen.
Als ik word geconfronteerd met tegenspraak en weerstand, dan reageer ik eerst met vragen.
Ik ga moeilijke gesprekken en confrontaties aan.
Ik heb moeite om mijn ongelijk toe te geven.
Ik neem vaak de tijd om te reflecteren over wat ik denk en voel.
Als ik midden in de actie ben, kan ik tegelijkertijd mijn gedachten, gevoelens en gedrag observeren in deze situatie.
Als ik met mensen samenwerk, dan vraag ik mezelf vaak af welke rol ik spontaan inneem.
Ik analyseer regelmatig wat de impact is van mijn gedrag op anderen.
Ik vraag expliciet de mensen die zich niet uiten om hun mening.
Ik ben eerlijk en transparant over mijn eigen drijfveren en motieven, zelfs al zijn die niet sociaal wenselijk.
Je zult mij zelden op tegenstrijdige visies kunnen betrappen.
Ik zie mijn eigen perspectief niet als bevoorrecht of bijzonder.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik voel me op mijn gemak in heel verschillende rollen.
Als iemand mij irriteert of als ik sterk emotioneel op iets reageer, kijk ik in eerste instantie naar het aandeel van de ander.
Als ik door mensen word tegengesproken, onderzoek hoe ik dat positief kan benutten.
Als ik een onderhuidse spanning ervaar in een relatie of een team, verwoord ik wat dat met me doet.
Ik steek veel tijd en energie in het zoeken naar oplossingen die de tegenstrijdige visies en belangen met elkaar verzoenen.
Ik vind het vaak moeilijk om mijn gevoelens te verwoorden
Ik doorbreek soms mijn vertrouwde reactiepatroon door een compleet andere aanpak uit te proberen.
Ik zie mijzelf als een vat vol tegenstellingen.
Ik luister naar andere standpunten zonder meteen te oordelen.
Wanneer ik iets verwoord, hou ik al rekening met hoe ik denk dat het bij de ander zal aankomen.
Ik ervaar het hebben van tegenstrijdige eigenschappen als een kracht.
Als situaties ongemakkelijk zijn of worden, probeer ik daar zo snel mogelijk uit te stappen.
Ik kan goed mijn gevoelens onder woorden brengen.
Ik vraag regelmatig om feedback van anderen en vergelijk die met mijn eigen observaties.
Als ik een belangrijke beslissing moet nemen, communiceer ik open en eerlijk over mijn onzekerheden.
Als ik door mensen wordt tegengesproken, ga ik in eerste instantie uit van mijn eigen gelijk.
Ik kan mij vaak heel goed inleven in volledige tegenstrijdige standpunten.
Ik kan gemakkelijk mijn fouten toegeven.
Mijn reacties zijn redelijk constant en voorspelbaar.
Gesteld voor een dilemma, ga ik meestal op zoek naar nieuwe manieren om beide kanten toch met elkaar te verbinden.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Ik benoem ook regelmatig mijn minder fraaie kanten.
Wanneer mijn omgeving druk op me uitoefent om te gaan voor de meest voor de hand liggende, maar eenzijdige keuze, laat ik me daardoor beïnvloeden.
Ik merk dat ik gemakkelijk verschillende deelaspecten van mezelf kan oproepen.
Geconfronteerd met negatieve emoties en uitspraken, ga ik op zoek naar de onderliggende positieve intenties.
In een uitwisseling communiceer ik transparant over wat voor mij belangrijk is.
Als ik in een situatie van rol wissel, dan maak ik dat ook helder voor mezelf en voor mijn omgeving.
Als een gesprek inhoudelijk vastloopt, breng ik het proces, de relatie of de sfeer ter sprake.
In een conflict waarbij ik betrokken ben, hou ik me vooral bezig met waar ik wil uitkomen.
Ik ken mijn eigen beperkingen en schakel anderen in als de situatie dit vereist.
Ik ben ervan doordrongen dat mijn visie niet de enige juiste is.
In situaties waar ik niet weet hoe het verder moet, blijf ik een gevoel van rust en vertrouwen bewaren.
Een mislukking grijp ik aan als gelegenheid om mijn aanpak grondig te herzien.
Wanneer ik kritiek krijg, neem ik dat meteen heel persoonlijk
In een conflict waarin ik betrokken ben, ga ik vooral op zoek naar naar wat de partijen gemeenschappelijk hebben.
Als ik ongelijk heb, dan kan ik dat gemakkelijk toegeven.
Mensen weten waar ik voor sta en waar ik tegen ben.
Ik laat het grotere doel vaak voorgaan op mijn eigenbelang.
Ik neem mijzelf niet altijd even serieus.
Ik stel mezelf regelmatig in vraag.
Ik vraag mensen om creatief mee te denken om verschillende oplossingen met elkaar te combineren.
  Helemaal mee oneens Mee oneens Enigszins mee oneens Enigszins mee eens Mee eens Helemaal mee eens
Bij innerlijke tegenstrijdigheden, heb ik toch een sterk gevoel van innerlijke stabiliteit.
Ik kan gemakkelijk schakelen tussen heel verschillende aanpakken, stijlen en rollen naargelang wat de situatie nodig heeft.
Ik heb regelmatig verschillende of tegenstrijdige visies over een onderwerp.
Ik ben mild t.o.v. mezelf en mijn minder sterke of mooie kanten.
Als mijn eerste reactie niet de juiste blijkt te zijn, kan ik snel overschakelen naar een andere aanpak.
Ik merk mijn eigen tegenstrijdige gevoelens en overtuigingen op.
In veel situaties schat ik eerst in welke rol ik het beste kan opnemen.
Wanneer een situatie ingewikkeld is, betrek ik mensen die een andere visie of perspectief inbrengen.
Als anderen mij trachten te reduceren tot één deelaspect van mijn persoon, dan vraag ik uitdrukkelijk aandacht voor mijn andere kanten.
Ik investeer in de relatie door actief te vragen naar de belevingswereld van de ander.
Ik kan me vaak inleven in perspectieven die haaks staan op die van mij.
Ik vraag aan mensen hoe zij iets ervaren of over iets denken, ook al is er een kans dat het antwoord mij niet goed uitkomt.
Ik geef ruimte aan mijn ongemakkelijke gevoelens en loop er niet van weg.
Ik laat mensen merken dat ik hun kritiek of tegenwerpingen juist op prijs stel.
Bij een conflict of meningsverschil kan ik meestal verwoorden wat ik voel zonder dat ik de ander aanval.
Ik maak meestal een bewuste keuze van welke rol ik inneem in een bepaalde situatie.
Wanneer mensen met verschillende visies tegenover elkaar staan, werk ik aan een aanpak die aan alle visies recht doet.
In een onduidelijke situatie maak ik steeds aan anderen duidelijk welke rol ik inneem, bijv. die van collega, vriend, opvoeder, eindverantwoordelijke…
Ik ga regelmatig het gesprek aan met mensen die heel andere opvattingen hebben dan ikzelf.
Als mensen elkaar tegenspreken, breng ik ze bij elkaar met de uitnodiging om samen tot een gedeelde oplossing te komen.
Het invullen van de volgende gegevens is volstrekt vrijwillig. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
Leeftijd:
Geslacht: Vrouw Man
Nationaliteit: BE NL Anders
Hoogste opleiding: Middelbaar Hogeschool Universiteit
Rol of functie: Professional Management Directie