RIASEC Algemeen
Geachte bezoeker,

Wat is uw RIASEC profiel? Maak de vragenlijst voor beroepsinteresse om dit te ontdekken.

In deze vragenlijst maakt u uw eigen RIASEC-profiel. De letters RIASEC staan voor de zes typen beroepsinteresses die te onderscheiden zijn. Een uitleg van wat deze letters betekenen volgt later. Het RIASEC profiel helpt u om vast te stellen wat uw beroepsinteresse is. Dat wil zeggen: welke type werk en welke beroepen u goed zullen bevallen.
Om uw eigen RIASEC-beroepsinteresseprofiel te krijgen, kunt u de vragenlijst hieronder invullen, waarin 66 activiteiten staan opgesomd. Leest u de lijst goed door en bepaal of een activiteit u aanspreekt. U kunt hiervoor kiezen uit vier categorieën:

. Vreselijk!
. Niet leuk
. Leuk
. Boeiend!

Als een activiteit u erg aanspreekt, klikt u op het vakje bij [Boeiend!]. Is dat juist niet zo, dan klikt u op het vakje bij [Vreselijk!].

Lees elke uitspraak goed door en geef vervolgens het eerste antwoord dat bij u opkomt. Er is geen goed of fout antwoord. Het gaat erom dat u aanklikt wat bij u past. Na het invullen van de hele lijst krijgt u direct de uitslag.

Succes!
  Vreselijk! Niet leuk Neutraal Leuk Boeiend!
Andere mensen helpen om hun problemen op te lossen
Bezig zijn met rekenwerk of boekhouding
Boeken lezen over psychologie
Brieven en rapporten goed opbergen in dossiers
Brieven schrijven
Brieven schrijven aan een vriend of vriendin
Buiten in de open lucht werken
Chemische experimenten uitvoeren in een laboratorium
De eigen kamer of het eigen bureau opruimen en netjes houden
De leider zijn van een team
De leiding hebben over een groep collega’s
De voorzitter zijn van een groep die een project uitvoert
Discussiëren over bijvoorbeeld maatschappelijke of politieke onderwerpen
Een artikel of tekst nakijken op schrijffouten
Een bijeenkomst of een conferentie organiseren
Een boek of een verhaal schrijven
Werken in de bejaardenzorg
Een cursus biologie volgen
Een cursus doen in technisch onderhoud
Een cursus handenarbeid volgen
  Vreselijk! Niet leuk Neutraal Leuk Boeiend!
Een cursus typvaardigheid doen
Een cursus volgen over belasting en wetgeving
Een cursus volgen over boekhouding
Een cursus volgen over kunstgeschiedenis
Een cursus volgen over natuurkunde
Een cursus volgen over scheikunde
Een cursus volgen over technisch tekenen
Een kasboek over inkomsten en uitgaven bijhouden en bijwerken
Een muziekinstrument bespelen in een band of orkest
Een onderneming of bedrijf hebben
Een ontwerp maken voor een woninginrichting
Een product of een dienst verkopen
Een toneelstuk bekijken in het theater
Een vergadering voorzitten
Een voordracht houden op een conferentie
Een vrachtauto of een autobus besturen
Een zangstuk of een concert uitvoeren
Elektrische apparaten repareren
Foto’s maken voor een krant of maandblad
Gedichten schrijven of voorlezen.
  Vreselijk! Niet leuk Neutraal Leuk Boeiend!
Het verzorgen van dieren of planten
Iets met je handen doen in de buitenlucht
In een laboratorium werken
Je afvragen hoe bepaalde dingen werken of in elkaar zitten
Lid zijn van een club of vereniging
Meehelpen in een politieke campagne
Meespelen in een theaterstuk
Meewerken aan bijeenkomsten in een buurthuis.
Meewerken in een wetenschappelijk project
Met een machine werken of metaal bewerken
Muziekstukken componeren
Naar de verhalen van andere mensen luisteren
Naar feesten gaan om te dansen
Nieuwe mensen leren kennen
Observaties doen en gegevens analyseren
Schaakproblemen uit de krant oplossen
Schetsen, tekenen of een schilderij maken
Studeren of uitgebreide verhandelingen over een bepaald onderwerp lezen
Werken onder de leiding van een baas of manager
Wetenschappelijke bladen of boeken lezen
  Vreselijk! Niet leuk Neutraal Leuk Boeiend!
Wiskundige problemen oplossen
Zakelijke brieven schrijven en correspondentie verzorgen
Voor kinderen zorgen
Vrijwilligerswerk doen in het buurthuis
Werken als timmerman of hout bewerken
Werken met kantoormaterialen
Deelnemen aan een excursie of afdelingsuitje
Onderhoudswerkzaamheden in en om het huis doen
Voorraden van kantoorartikelen bijhouden
Sporten in teamverband
Het invullen van de volgende gegevens is volstrekt vrijwillig. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt.
Naam:
Telefoonnummer:
E-Mail Adres: